דלג לתוכן עיקרי
24.07.03.47

העברת הכנסות מאשפוז לקניית שרותים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קניית שירותי אשפוז (תחת תחום שרותי אישפוז כלליים בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב העברת הכנסות מאשפוז לקניית שרותים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?