דלג לתוכן עיקרי
24.07.02.98

העברת הכנסות מאשפוז לפעולות מרכזיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מרכזיות (תחת תחום שרותי אישפוז כלליים בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב העברת הכנסות מאשפוז לפעולות מרכזיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?