דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב הסדר התמחות רופאים לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪701,000.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪867,626
תחת סעיף זה מוקצים 2.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)