דלג לתוכן עיקרי
24.07.01

הכשרות צוותים רפואיים

תקציב מאושר: 438,299,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רכש שירותי בריאות בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב הכשרות צוותים רפואיים הוא ₪438,299,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪222,333,000 (50.73%)
  • רכש וקניות: ₪215,966,000 (49.27%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪377,746,837
תחת סעיף זה מוקצים 144 תקני כח אדם , ובנוסף 9,389 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2022 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?