דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרותי אישפוז כלליים

24.07

130,944,000
בשנת 2010 תקציב שרותי אישפוז כלליים הוא ₪116,867,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪130,944,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,580,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪134,524,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪15,362,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪19,693,000 (14.64%)
  • רכש וקניות: ₪114,831,000 (85.36%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪21,481,960
תחת סעיף זה מוקצים 118.5 תקני כח אדם , ובנוסף 152 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?