דלג לתוכן עיקרי
24.04.44.40

הכנסות מתלמידים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מרכז הדרכה צריפין (תחת תחום הכשרה מקצועית בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות מתלמידים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?