דלג לתוכן עיקרי
24.04.40

בית ספר לאחיות ע"ש

תקציב מאושר: 3,137,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הכשרה מקצועית בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1999 תקציב בית ספר לאחיות ע"ש הוא ₪2,223,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,137,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,477,000 (78.96%)
  • רכש וקניות: ₪660,000 (21.04%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪2,002,187
תחת סעיף זה מוקצים 21.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?