דלג לתוכן עיקרי
24.04.31

מרכז רפואי עירוני

תקציב מאושר: 252,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום יחידות מסונפות לבתיה"ח בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2015 תקציב מרכז רפואי עירוני הוא ₪255,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪252,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪213,000 (84.52%)
  • רכש וקניות: ₪39,000 (15.48%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪268,000
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?