דלג לתוכן עיקרי
24.04.30.41

הכנסות ממוסדות להשכלה גבוהה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ע"ש שינבורן-מרכז רפואי (תחת תחום יחידות מסונפות לבתיה"ח בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות ממוסדות להשכלה גבוהה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?