דלג לתוכן עיקרי
24.04.29.40

הכנסה מתלמידות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ע"ש מטיוס חדרה - בי"ס (תחת תחום יחידות מסונפות לבתיה"ח בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסה מתלמידות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?