דלג לתוכן עיקרי
24.04.29

בית ספר לאחיות -

תקציב מאושר: 2,400,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הכשרה מקצועית בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1999 תקציב בית ספר לאחיות - הוא ₪1,933,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,400,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪2,171,000 (90.46%)
  • רכש וקניות: ₪229,000 (9.54%)

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪1,809,434
תחת סעיף זה מוקצים 13 תקני כח אדם , ובנוסף 6 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?