דלג לתוכן עיקרי
24.04.25.95

רזרבה להתייקרויות כללית

תקציב מאושר: 15,000
תקנה תקציבית בתכנית ביהס לטכנאי רנטגן-רמב"ם (תחת תחום הכשרה מקצועית בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב רזרבה להתייקרויות כללית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪15,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?