דלג לתוכן עיקרי
24.04.20.22

חודשי עבודה - מרכזות קורסים

תקציב מאושר: 15,310,000
תקנה תקציבית בתכנית הכשרת אחיות (תחת תחום הכשרה והדרכה בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב חודשי עבודה - מרכזות קורסים הוא ₪9,124,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪15,310,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪10,970,809
תחת סעיף זה מוקצים 1,077 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)