דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2015 תקציב המכון לרפואה משפטית הוא ₪12,302,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,355,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,030,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪18,385,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,275,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪10,819,000 (58.85%)
  • רכש וקניות: ₪7,566,000 (41.15%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪15,176,821
תחת סעיף זה מוקצים 38 תקני כח אדם , ובנוסף 84 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?