דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הקליטה בהכשרת עולים

24.04.11.02

-3,016,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד הקליטה בהכשרת עולים הוא ₪-5,016,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-3,016,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-3,919,795
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)