דלג לתוכן עיקרי
24.04.09.83

העסקת רופאים מתמחים עולים

תקציב מאושר: 7,000,000
תקנה תקציבית בתכנית הכשרת רופאים (תחת תחום הכשרה והדרכה בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב העסקת רופאים מתמחים עולים הוא ₪12,041,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪8,545,168
תחת סעיף זה מוקצים 372 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)