דלג לתוכן עיקרי
24.04.09

העסקת עולים

תקציב מאושר: 351,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום יחידות מסונפות לבתיה"ח בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2015 תקציב העסקת עולים הוא ₪351,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,202,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪4,553,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪4,553,000 (100%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪271,307
תחת סעיף זה מוקצים 363 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?