דלג לתוכן עיקרי
24.04.08.20

השתתפות משרד הקליטה בהעסקת סטזרים ומתמחים

תקציב מאושר: -5,445,000
תקנה תקציבית בתכנית העסקת מתמחים (תחת תחום הכשרה מקצועית בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד הקליטה בהעסקת סטזרים ומתמחים הוא ₪-1,188,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-5,445,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-3,087,054
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)