דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הכנסות מאשפוז בהעסקת מתמחים

24.04.08.17

-27,820,000
בשנת 1997 תקציב השתתפות הכנסות מאשפוז בהעסקת מתמחים הוא ₪-25,320,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-27,820,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?