דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הקליטה בהעסקת סטז'רים

24.04.08.03

-1,318,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד הקליטה בהעסקת סטז'רים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,318,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?