דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העסקת מתמחים (אחיות ורופאים)

24.04.08.02

14,262,000
בשנת 2010 תקציב העסקת מתמחים (אחיות ורופאים) הוא ₪15,618,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪14,262,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪8,038,000.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪21,823,544
תחת סעיף זה מוקצים 981 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)