דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב העסקת מתמחים ברפואה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪23,192,000.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪23,144,959
תחת סעיף זה מוקצים 4,400 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)