דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב העסקת מתמחים הוא ₪19,243,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,968,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,445,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪34,413,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪37,733,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪34,413,000 (100%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪30,720,921
תחת סעיף זה מוקצים 5,770 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?