דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב מינהל הסיעוד הוא ₪11,457,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,422,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪9,586,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪12,085,000 (49.48%)
  • רכש וקניות: ₪12,337,000 (50.52%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪7,506,370
תחת סעיף זה מוקצים 24.5 תקני כח אדם , ובנוסף 401 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?