דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב הדרכה והשתלמות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪-5,583
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?