דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2021 תקציב הכשרה והדרכה הוא ₪315,023,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪353,110,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪83,616,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪209,087,000 (59.21%)
  • רכש וקניות: ₪144,023,000 (40.79%)

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪200,129,313
תחת סעיף זה מוקצים 142 תקני כח אדם , ובנוסף 9,487 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2021.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?