דלג לתוכן עיקרי
24.02.99.20

הכנסות ממכירת תרופות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שעת חירום (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסות ממכירת תרופות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?