דלג לתוכן עיקרי
24.02.32.42

הכנסה מתרומות ומתנות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מימון פעילויות - כללי (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסה מתרומות ומתנות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?