דלג לתוכן עיקרי
24.02.10.91

הכנסה מדירות שרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מינהל ומשאבי אנוש (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסה מדירות שרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?