דלג לתוכן עיקרי
24.02.01.18

יחידה ללוחמה בפשע

תקציב מאושר: 904,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר מטה (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב יחידה ללוחמה בפשע הוא ₪911,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪904,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪919,377
תחת סעיף זה מוקצים 5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)