דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד ראשי הוא ₪1,498,370,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,330,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,501,700,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪245,668,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪89,804,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪504,656,000 (33.61%)
  • תמיכות והעברות: ₪127,968,000 (8.52%)
  • רכש וקניות: ₪762,513,000 (50.78%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪2,540,622,531
תחת סעיף זה מוקצים 1,487 תקני כח אדם , ובנוסף 98 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?