דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד ראשי הוא ₪1,572,548,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,330,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,575,878,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪245,668,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪39,804,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪520,596,000 (33.04%)
  • תמיכות והעברות: ₪130,668,000 (8.29%)
  • רכש וקניות: ₪818,051,000 (51.91%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪5,433,967,529
תחת סעיף זה מוקצים 1,512 תקני כח אדם , ובנוסף 98 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?