דלג לתוכן עיקרי
24.01.99.24

הדרכה ותירגול מערכת הבריאות במסגרת הערכות לרעידת אדמה

תקציב מאושר: 600,000
תקנה תקציבית בתכנית שעת - חרום (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב הדרכה ותירגול מערכת הבריאות במסגרת הערכות לרעידת אדמה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?