דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בוועדות היגוי והערכות לרעידת אדמה

24.01.99.23

-600,000
בשנת 2001 תקציב השתתפות בוועדות היגוי והערכות לרעידת אדמה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-600,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?