דלג לתוכן עיקרי
24.01.99.20

הכנסות ממכירת תרופות מיוחדות לבתי"ח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שעת - חרום (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות ממכירת תרופות מיוחדות לבתי"ח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?