דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב שעת - חרום לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪33,112,365
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?