דלג לתוכן עיקרי
24.01.98.09

השלמת מימון להצבת אט"ן בשדרות

תקציב מאושר: 360,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי חרום (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השלמת מימון להצבת אט"ן בשדרות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪360,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?