דלג לתוכן עיקרי
24.01.50.02

הכנסות ממשטרה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מכירת תרופות למשטרה (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות ממשטרה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?