דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב סבסוד בתי חולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪39,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?