דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב רזרבה להתאמת שכ"א בבריה"ן הוא ₪1,469,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 12.5 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?