דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות קליטה במחקרי מדענים עולים

24.01.32.17

-160,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות קליטה במחקרי מדענים עולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-160,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?