דלג לתוכן עיקרי
24.01.23.15

הכנסות מרישוי פארא רפואיים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אגף לרישוי מקצועות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מרישוי פארא רפואיים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?