דלג לתוכן עיקרי
24.01.22.22

הכנסות המכון לתקינה ובדיקת חומרי רפואה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שרותי רוקחות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הכנסות המכון לתקינה ובדיקת חומרי רפואה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?