דלג לתוכן עיקרי
24.01.22.12

הכנסות מהפצת קור"ת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שרותי רוקחות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסות מהפצת קור"ת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?