דלג לתוכן עיקרי
24.01.22.02

שכ"א אגף לרוקחות, מכשירים ואביזרים רפואיים מנמ"ש

תקציב מאושר: 2,181,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותי רוקחות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב שכ"א אגף לרוקחות, מכשירים ואביזרים רפואיים מנמ"ש הוא ₪367,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,181,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪5,680,268
תחת סעיף זה מוקצים 45 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)