דלג לתוכן עיקרי
24.01.22

שרותי רוקחות

תקציב מאושר: 10,957,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב שרותי רוקחות הוא ₪5,627,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,957,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪8,442,000 (77.05%)
  • רכש וקניות: ₪2,515,000 (22.95%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪6,407,563
תחת סעיף זה מוקצים 109.5 תקני כח אדם , ובנוסף 30 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?