דלג לתוכן עיקרי
24.01.05.10

עבודה בלתי צמיתה ע.ר.א 12 מנמ"ש 331

תקציב מאושר: 5,252,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב עבודה בלתי צמיתה ע.ר.א 12 מנמ"ש 331 הוא ₪2,881,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,252,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪4,938,957
תחת סעיף זה מוקצים 289 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)