דלג לתוכן עיקרי
24.01.05.08

שיא כח אדם מטה

תקציב מאושר: 12,787,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב שיא כח אדם מטה הוא ₪19,153,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,787,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪12,505,384
תחת סעיף זה מוקצים 247 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)