דלג לתוכן עיקרי
24.01.03.91

הכנסה ממכירת שירותים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מיחשוב ועיבוד נתונים (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסה ממכירת שירותים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?