דלג לתוכן עיקרי
24.01.02.35

שיא כח אדם - בקרת איכות

תקציב מאושר: 955,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מרכזיות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב שיא כח אדם - בקרת איכות הוא ₪391,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪955,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 3 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?