דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכה בהסכמי שכר בבתי חולים ממשלתיים

24.01.02.20

24,800,000
בשנת 1999 תקציב תמיכה בהסכמי שכר בבתי חולים ממשלתיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,800,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?